Träff 39

Whiskyträff och nummer 39 gick av stapeln den 2:a februari. Detta möte var även klubben årsmöte 2019. Årsmötet hölls på puben Pitchers dock utan klubbordföranden. De närvarande passade illa kvickt på att bestämma att årsavgiften ej skulle höjas 2019. 

Provningen hölls i importören Clydesdale lokaler och en av grundarna, Thomas Sundblom, höll en intressant och engagerande provning med sex rökiga whisky i Clydesdales “skattkammare”.
Kvällen avslutades på puben Oxen.